درباره ما

وودیلو یک تیم از جوانان خوش ذوق پر انرژی و شاد است که هدفشان تولید محصولاتی زیبا دوستدار طبیعت شاد و با قیمت مناسب است.

پروسه تشکیل تیم از ایده تا شروع بکار از تاریخ98/2/16 می باشد.

این تیم تشکیل شده است از:

1)مدیر:که وظیفه رهبری تیم و انتخاب کارها و تصمیم گیری برای چگونگی اجرای طرحها و حتی رنگها را دارد

2)گرافیست طراح:بعد از تایید مدیریت کار به طراح واگذار میشود تا طراحی حرفه ای صورت گیرد .

3)کارگاه لیزر:طرحها برای کارگاه برش لیزر ارسال میشود تا بطور دقیق براساس رنگ و سایز مشخص شده از قبل، برش خورده شوند.

4)کارگاه مونتاژ:کارها بعد از برش برای این کارگاه ارسال میشوند تا با انجام امور جانبی مانند کلاژ،چسب کار و غیره بر روی آنها اماده فروش شوند.

5)واحد عکاسی:قبل از بسته بندی نهایی کارها برای دیدن شما عکاسی میشوند.

6)مدیرسایت:عکسها و مشخصات محصولات توسط مدیر سایت به طور منظم و دقیق درون سایت قرار میگیرند.

هدف ما زندگی شادتر با هزینه کمتر برای استفاده تمام اقشار جامعه با هر وضعیت مالیست چون همه حق شاد بودن دارند.

شما شایسته بهترینید پس اولین باشید.